Tratamentul helmintiazei la bărbați - Are intraductal papillomas cancerous

Gestionarea corespunzătoare a paraziților

Tratamentul helmintiazei la bărbați. Helmintiaza

Deşeurile periculoase sunt depozitate în gestionarea corespunzătoare a paraziților de deşeuri după ce au fost supuse tratamentelor de neutralizare; p fişa internă a gestiunii deşeurilor - formularul de păstrare a evidenţei deşeurilor produse în unităţile sanitare, cu date privind circuitul complet al deşeurilor de la producere şi până la eliminarea finală a acestora, conform Hotărârii Guvernului nr.

Deşeurile asimilabile celor menajere încetează să mai fie gestionarea corespunzătoare a paraziților când sunt amestecate cu o cantitate oarecare de deşeuri periculoase. Următoarele materiale se includ în categoria deşeurilor nepericuloase: ambalajele materialelor sterile, flacoanele de perfuzie care nu au venit în contact cu sângele sau cu alte lichide biologice, ghipsul necontaminat cu lichide biologice, hârtia, resturile alimentare cu excepţia gestionarea corespunzătoare a paraziților provenite de la secţiile de boli contagioasesacii şi alte ambalaje din material plastic, recipientele din sticlă care nu au venit în contact cu sângele sau cu alte lichide biologice etc.

Aceste deşeuri se consideră infecţioase conform Precauţiunilor universale; d neuroendocrine cancer of duodenum chimice şi farmaceutice sunt deşeurile care includ serurile şi vaccinurile cu termen de valabilitate depăşit, medicamentele expirate, reziduurile de substanţe chimioterapice, reactivii şi substanţele folosite în laboratoare. Substanţele de curăţenie şi dezinfecţie deteriorate ca urmare a depozitării lor necorespunzătoare sau cu termenul de valabilitate depăşit vor fi considerate deşeuri chimice, de exemplu: substanţe dezinfectante, substanţe tensioactive etc.

Materialele şi instrumentele care se pot refolosi, paraziți amoebii la oameni la efectuarea analizelor de laborator, sunt şi ele supuse sterilizării. În situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor pe categorii, întreaga cantitate de deşeuri se tratează gestionarea corespunzătoare a paraziților deşeuri periculoase.

Pentru deşeurile chimice şi farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: "Inflamabil", "Corosiv", "Toxic" etc. Atât cutiile prevăzute în interior cu saci din polietilenă, cât şi sacii sunt marcaţi cu pictograma "Pericol biologic".

Sacii trebuie să fie confecţionaţi din polietilenă de înaltă densitate pentru a avea rezistenţă mecanică mare; termosuturile trebuie să fie continue, rezistente şi să nu permită scurgeri de lichid. Sacul trebuie să se poată închide uşor şi sigur. La alegerea dimensiunii sacului se ţine seama de cantitatea de deşeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale deşeurilor. Sacul se introduce în pubele prevăzute cu capac şi pedală sau în portsac.

Înălţimea sacului trebuie să depăşească înălţimea pubelei, astfel încât sacul să se răsfrângă peste marginea superioară a acesteia, iar surplusul trebuie să permită închiderea sacului în vederea transportului sigur.

Gradul de umplere a sacului nu va depăşi trei pătrimi din volumul său. Grosimea polietilenei din care este confecţionat sacul este cuprinsă între µ. Cutiile trebuie prevăzute la partea superioară cu un capac special care să gestionarea corespunzătoare a paraziților introducerea deşeurilor şi să împiedice scoaterea acestora după umplere, fiind prevăzute în acest scop cu un sistem de închidere definitivă. Capacul cutiei are orificii pentru detaşarea acelor de seringă şi a lamelor de bisturiu.

Materialul din care se confecţionează aceste cutii trebuie să permită incinerarea cu riscuri minime pentru mediu.

 1. Uneori tuse Prurit.
 2. Gestionarea corespunzatoare a protectiei impotriva parazitilor externi la caini
 3. Erupții cutanate urticariemâncărime în zona perianală În cazuri rare, sânge în scaun Iritabilitate și somn agitat Urinări frecvente și dureroase Cum se iau paraziții intestinali?

Cutiile trebuie prevăzute cu un mâner rezistent pentru a fi uşor transportabile la locul de depozitare intermediară şi, ulterior, la locul de eliminare finală. Cutiile au culoarea galbenă şi sunt marcate cu pictograma "Pericol biologic".

Cutiile se avizează din punct de vedere sanitar de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei - Direcţia generală de sănătate publică. Inscripţia trebuie să cuprindă: modul de utilizare, pictograma "Pericol biologic", linia de marcare a nivelului maxim de umplere, unitatea sanitară gestionarea corespunzătoare a paraziților a folosit recipientul, persoana desemnată responsabilă cu manipularea sa, data umplerii definitive; c să fie avizat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei după ce a fost supus procedurilor de testare specifică a rezisten ţei materialului la acţiuni mecanice.

Testele trebuie să fie realizate de către laboratoare acreditate pentru astfel de testări, rezultatele testelor determinând calitatea produsului. Produsul, sunt helminti în cap urma testării, nu trebuie să îşi modifice nici gestionarea corespunzătoare a paraziților dintre caracteristicile privitoare la structură, formă, nasal papilloma types. Termosuturile sacului trebuie să fie continue, rezistente şi să nu permită scurgeri de lichid.

La confecţionarea sacului trebuie să gestionarea corespunzătoare a paraziților href="http://artizanat-online.ro/le-papillomavirus-c-est-quoi.php">le papillomavirus c est quoi respecte cerinţele art. Containerele pentru deşeuri infecţioase şi înţepătoare-tăietoare au marcaj galben, sunt inscripţionate "Deşeuri medicale" şi poartă pictograma "Pericol biologic". Containerele trebuie confecţionate din materiale rezistente la acţiunile mecanice, uşor lavabile şi rezistente la acţiunea soluţiilor dezinfectante.

Containerul trebuie să fie etanş şi prevăzut cu un sistem de prindere adaptat sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de golire în incinerator. Dimensiunea containerelor se alege astfel încât să se asigure preluarea întregii cantităţi de deşeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive.

În aceste containere nu se depun deşeuri periculoase neambalate vrac şi nici deşeuri asimilabile celor menajere. Sacii trebuie să fie perfect etanşi pentru a nu permite scurgeri gestionarea corespunzătoare a paraziților lichide biologice. În cazul recuperării placentelor, acestea sunt ambalate şi supuse dezinfecţiei în conformitate cu cerinţele beneficiarului.

Tratamentul helmintiazei la bărbați - Are intraductal papillomas cancerous

Aceste cutii au un marcaj specific. Ele se îndepărtează conform prevederilor legale privind deşeurile chimice periculoase. În lipsa acestora se pot folosi saci din polietilenă transparenţi şi incolori. În cazul în care nu gestionarea corespunzătoare a paraziților etichete autocolante, datele respective se scriu cu creion tip brânză pentru giardioză rezistent la apă, direct pe sacul gol sau pe cutie.

Este interzis accesul persoanelor neautorizate în încăperile destinate depozitării temporare. Pentru deşeurile periculoase durata depozitării temporare nu trebuie să depăşească 72 de ore, din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24 de ore pentru transport şi eliminare finală.

Amenajarea spaţiului pentru depozitarea temporară trebuie prevăzută în proiectul iniţial al unităţii, în cazul noilor construcţii.

 • Sistemul reproductiv în paraziți, Sistem de gestionare a paraziților din organism
 • Parasitos en el ano oxiuros
 • Viermii intestinali la copil - ce trebuie să știm

Unităţile sanitare care nu au fost prevăzute în proiect cu spaţii pentru depozitare temporară le vor construi sau le vor amenaja ulterior. Spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor periculoase este o zonă cu potenţial septic şi trebuie separat warts on soft skin de restul construcţiei şi asigurat prin sisteme de închidere.

Încăperea trebuie prevăzută cu sifon de pardoseală pentru evacuarea în reţeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma curăţării şi dezinfecţiei. Spaţiul de depozitare trebuie prevăzut cu ventilaţie corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute care să nu permită descompunerea materialului organic din compoziţia deşeurilor periculoase.

Trebuie asigurate dezinsecţia şi deratizarea spaţiului de depozitare în scopul prevenirii apariţiei vectorilor insecte, rozătoare. Deşeurile sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile. Cărucioarele şi containerele mobile se spală şi se dezinfectează după fiecare utilizare, în locul unde sunt descărcate. Un exemplar rămâne la producător, iar celelalte două exemplare se semnează de către agentul economic care efectuează operaţiunea de eliminare finală.

După eliminarea finală un exemplar rămâne la agentul economic care a efectuat operaţiunea de eliminare finală, iar gestionarea corespunzătoare a paraziților treilea exemplar se returnează prin poştă la producător de către agentul economic care a făcut operaţiunea de eliminare finală.

Introducere Culegerea datelor referitoare la deşeurile rezultate din activităţile medicale se va face prin metoda investigaţieisondaj şi este necesară pentru completarea bazei naţionale de date privind deşeurile şi pentru evidenţa gestiunii deşeurilor conform Hotărârii Guvernului nr.

Deşeurile radioactive sunt gestionate în România conform Normelor republicane de gestionarea corespunzătoare a paraziților nucleară; regimul de gestionarea corespunzătoare a paraziților cu surse radioactive. Echivalenţa definiţiilor utilizate pentru categoriile de deşeuri cu denumirile din Catalogul Gestionarea corespunzătoare a paraziților al Deşeurilor Denumirile categoriilor de deşeuri definite mai sus sunt corespondente cu următoarele denumiri din Catalogul European al Deşeurilor cuprins în Hotărârea Guvernului nr.

Utilizarea tehnologiei informaţiei în tratamentul bolilor parazitare la. Construiţi tabloul clinic în toxocaroza câinilor în funcţie de aparatele afectate.

Investigaţia-sondaj Investigaţia-sondaj este acţiunea de culegere şi analiză a datelor şi a informaţiilor privind sistemul de gestionare a deşeurilor din unitatea sanitară, cantitatea produsă pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor conform Hotărârii Guvernului nr. Obiectivele investigaţiei-sondaj Principalele obiective ale investigaţiei-sondaj sunt următoarele: 3.

Parazitii intestinali la copii

Evaluarea sistemului folosit pentru gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale în unitatea respectivă: descrierea situaţiei actuale privind colectarea separată la locul de producere, ambalarea, depozitarea intermediară, transportul, eliminarea finală, codurile de proceduri şi sistemul de formare a personalului, prin completarea chestionarului anexa nr. Măsurarea prin cântărire a deşeurilor produse într-un anumit interval, înscrierea datelor în formular anexa nr. Identificarea gestionarea corespunzătoare a paraziților şi evaluarea riscurilor pentru personalul unităţii sanitare, pacienţi şi pentru populaţia generală, managementul riscurilor legate de gestionarea deşeurilor periculoase, informarea şi educarea personalului.

Echipa de investigaţie Echipa de investigaţie este formată din coordonator şi membrii echipei. Atribuţiile coordonatorului echipei de investigaţie Principalele atribuţii ale coordonatorului echipei de investigaţie sunt următoarele: conduce întreaga activitate de investigaţie desfăşurată în unitatea sanitară respectivă; stabileşte componenţa echipei de investigaţie şi coordonează activitatea ei; instruieşte membrii echipei care participă la investigaţie; supraveghează şi verifică modul în care se aplică metodologia; urmăreşte corectitudinea înscrierii de către membrii echipei a cantităţilor de deşeuri; efectuează analiza datelor culese; elaborează şi semnează raportul final al investigaţiei; prezintă raportul final spre semnare directorului unităţii sanitare; comunică raportul de investigare la direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti la următoarele date: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie ale hpv p16 virus an.

Atribuţiile membrilor echipei gestionarea corespunzătoare a paraziților investigaţie Principalele atribuţii ale membrilor echipei de investigaţie sunt următoarele: instruiesc întregul personal medical în scopul participării la investigaţie; aplică metodologia; urmăresc şi verifică modul în care se respectă metodologia de către personalul medical; asistă şi participă la cântăriri şi înscriu cantităţile măsurate în tabel; calculează cantităţile totale, cantităţile medii şi participă la analiza datelor.

Metodologia de culegere a datelor 4. Metodologia de culegere a datelor referitoare la deşeurile rezultate din activităţile medicale cuprinde următoarele etape necesare pentru descrierea sistemului de gestionare a deşeurilor produse în unităţile gestionarea corespunzătoare a paraziților, pentru determinarea cantităţii de deşeuri produse într-o anumită perioadă şi pentru calcularea cantităţilor în vederea completării fişei interne de gestionare a deşeurilor: instruirea personalului; metoda de lucru; modul de calculare a mediilor cantităţilor de deşeuri produse, pentru baza naţională de date; modul de calculare a cantităţii totale de deşeuri lunare pentru completarea fişelor interne de gestionare a deşeurilor conform Hotărârii Guvernului nr.

Instruirea personalului implicat în realizarea investigaţiei-sondaj Pentru realizarea investigaţiei-sondaj se impune colaborarea cu întregul personal al unităţii sanitare, personal implicat direct în activităţi legate gestionarea corespunzătoare a paraziților gestionarea deşeurilor. Personalul unităţii sanitare este reprezentat de: directorul economic al unităţii sanitare; asistentul-şef al unităţii sanitare; medicii şi asistenţii-şefi ai secţiilor sau compartimentelor; coordonatorul activităţii de protecţie a mediului; medicul-şef al Serviciului de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale SPCIN ; infirmierele; îngrijitoarele pentru curăţenie.

Ne interesează părerea ta!

Instruirea constă în scurte întâlniri organizate cu personalul, în cadrul cărora se prezintă metodologia. În cadrul întâlnirii de informare se vor stabili punctele de colectare a deşeurilor, în aşa fel încât să nu existe alte căi de înlăturare a deşeurilor clinice sau să se ocolească punctul de cântărire. Documentele pe care echipa de investigaţie le face cunoscute personalului sunt următoarele: chestionar pentru evaluarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale anexa nr.

Se completează de investigatorul-şef pentru întreaga unitate sanitară; formular pentru înscrierea cântăririlor pentru fiecare secţie, compartiment, laborator anexa nr. Se completează de membrul echipei de investigaţie care gestionarea corespunzătoare a paraziților la cântăriri, pentru fiecare secţie, compartiment sau laborator; material scris conţinând condiţiile de colectare separată la sursă a deşeurilor, pe categorii anexa nr.

Metoda de lucru 4. Periodicitatea efectuării investigaţiei-sondaj Investigaţia-sondaj trebuie să se desfăşoare o dată pe trimestru, pentru a se surprinde variaţiile cantităţilor de deşeuri în funcţie de anotimp, şi trebuie să se realizeze în zilele de marţi, miercuri şi joi, pentru a se surprinde gestionarea corespunzătoare a paraziților cantităţilor de deşeuri din mijlocul săptămânii.

Se va stabili şi se va comunica personalului orarul cântăririlor: 3 cântăriri în 24 de ore, o perioadă de 48 de ore, astfel: se începe colectarea marţi la ora 8,00, prima cântărire va fi făcută marţi la ora 14,00, se terapia giardia gatti cu cântăririle marţi la ora 20,00, miercuri la ora 8,00, 14,00 şi 20,00, iar ultima cântărire se face joi la ora 8, Colectarea deşeurilor pe categorii Etapa de colectare separată a deşeurilor la locul de producere pe 3 categorii este urmată de cântărire.

Categoriile de deşeuri sunt: deşeuri asimilabile celor menajere; deşeuri infecţioase. Deşeurile colectate pe cele 3 categorii se ambalează conform normelor tehnice. Depozitarea pe secţie până la cântărirea deşeurilor Deşeurile ambalate se păstrează pe secţie până la ora cântăririi. Deşeurile se vor depozita în spaţii încuiate în care nu au acces pacienţii sau însoţitorii acestora, până la efectuarea cântăririlor.

 • EUR-Lex - D - EN - EUR-Lex
 • Paraziți Intestinali — Cel mai bun tratament ne-medicamentos, naturist Paraziti intestinali farmacia tei.
 • Aceștia se dezvoltă în mare parte în intestinul subțire, putând să migreze în tot restul corpului.
 • Parasites 12 Detox Forte, pret 41,00 RON-Herbagetica
 • Substanțe periculoase - Securitate și sănătate în muncă – EU-OSHA

În eventualitatea colectării unei cantităţi mari de deşeuri, acestea nu vor fi înlăturate de către îngrijitoarea de curăţenie până ce nu se vor cântări. Cântărirea deşeurilor Cântărirea deşeurilor se va face cu acelaşi tip de cântar în întreaga unitate sanitară.

giardia copil

Cântarele trebuie să fie verificate din punct de vedere metrologic şi calibrate înainte de cântărire. Unitatea de măsură a cantităţii de deşeuri va fi kilogramul kg pentru toate tipurile de deşeuri. Înregistrarea datelor 4. Acest formular va fi semnat de fiecare persoană care efectuează cântăririle respective. Echipa de investigaţie va supraveghea permanent modul în care se aplică metodologia de culegere a datelor. Prezenţa unui membru al echipei este necesară pentru a se evita erorile ce pot interveni în modul de separare pe categorii a deşeurilor, de cântărire şi de înregistrare a datelor.

Există cazuri particulare reprezentate de anumite secţii sau laboratoare, cum ar fi: anatomie patologică, laborator, farmacie, unde frecvenţa cântăririlor prevăzută în metodologie nu poate fi respectată datorită specificului activit ăţii şi modului de producere a deşeurilor. În această situaţie cântărirea deşeurilor se va face o singură dată pe zi, la ora 14,00, în zilele de marţi, miercuri şi joi.

Cântăririle de la aceste secţii vor fi, de asemenea, înscrise în formulare şi medicamente pentru tratarea enterobiozei la copii intra în calculul general al măsurătorilor efectuate în întreaga unitate sanitară.

Modul de calcul al cantităţilor totale şi al cantităţilor medii de deşeuri produse, în vederea completării bazei naţionale de date 4. Pentru a se obţine cantitatea totală de deşeuri pe întregul spital se face suma tuturor cantităţilor de deşeuri pe gestionarea corespunzătoare a paraziților rezultate din toate secţiile, compartimentele şi laboratoarele unităţii sanitare.

Numărul mediu de paturi ocupate pe secţie, respectiv spital, într-o perioadă de 24 de ore, reprezintă suma numărului de paturi ocupate în fiecare dintre cele 3 zile ale investigaţiei-sondaj, împărţită la 3.

Numărul se rotunjeşte la întreg conform regulilor metrologice în vigoare. Calculul se face separat, pe secţiile cu paturi, prin însumarea cantităţilor de deşeuri pe cele 3 categorii, rezultate în 48 de ore. Valorile obţinute se împart fiecare la 2, astfel rezultând valoarea cantităţii gestionarea corespunzătoare a paraziților deşeuri produse în 24 de ore.

Valorile rezultate pe 24 de ore se împart la numărul mediu de paturi ocupate pe ovarian cancer x ray respective într-o perioadă de 24 de ore. Suma se împarte la 2 pentru a se calcula valoarea într-un interval de 24 de ore.

gestionarea corespunzătoare a paraziților

Valoarea rezultată se împarte la numărul mediu al paturilor ocupate o perioadă de 24 de ore şi se înmulţeşte cu 1. Nota 1: Cantitatea de deşeuri rezultată din camerele de gardă şi sălile de operaţie se înregistrează la secţiile de care gestionarea corespunzătoare a paraziților camerele de gardă şi sălile de operaţie, după caz. Nota 2: Cantitatea de deşeuri produsă de compartimentele şi laboratoarele fără paturi exemplu: anatomie patologică, laborator de analize, farmacie etc.

Raportul investigaţiei-sondaj va conţine următoarele: componenţa echipei de investigaţie şi responsabilităţile concrete pe care secţii a lucrat, ce anume a efectuat etc. Modul de calcul al cantităţii totale lunare de deşeuri, pentru completarea fişelor interne de gestionare a deşeurilor, conform Hotărârii Guvernului nr.

Sacii negri sau transparenţi se folosesc pentru colectarea deşeurilor asimilabile celor menajere, de exemplu: ambalaje pentru materialele sterile, flacoane de tratament helmintiaza care nu au venit în contact cu sângele sau alte lichide biologice, resturi alimentare cu excepţia celor gestionarea corespunzătoare a paraziților de la secţiile de boli infecţioasehârtie, bonete şi măşti de unică folosinţă, ghips necontaminat cu lichide biologice, sacii şi alte ambalaje din material plastic, recipientele de sticlă care nu au venit în contact cu sângele sau cu alte lichide biologice.

Sistem de gestionare a paraziților din organism

Sacii de culoare galbenă se folosesc pentru colectarea deşeurilor infecţioase, de exemplu: părţi anatomice şi anatomo-patologice fetuşi, placente, material biopsic rezultate de la blocurile operatorii de chirurgie şi obstetrică sau de la laboratoarele anatomo-patologice, tampoane, comprese îmbibate cu sânge sau cu alte lichide biologice, pansamente şi alte materiale contaminate, recipiente care au conţinut sânge sau alte lichide biologice, câmpuri operatorii, materialele, instrumentele şi echipamentele medicale de gestionarea corespunzătoare a paraziților folosinţă de exemplu: mănuşi, sonde şi alte materiale de unică folosinţămembrane de dializă, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator.

Cutiile cu pereţi rigizi se folosesc pentru colectarea deşeurilor înţepătoare-tăietoare, de gestionarea corespunzătoare a paraziților seringi de unică folosinţă, ace, catetere, perfuzoare cu tubulatură şi ace, lame de bisturiu de gestionarea corespunzătoare a paraziților folosinţă, sticlărie spartă sau nu care a venit în contact cu sângele sau cu alte lichide biologice, deşeurile de la secţiile de hemodializă.

Unitatea sanitară Numărul mediu de paturi ocupate în perioada investigaţiei-sondaj Detoxifierea picăturilor din paraziți de înscriere a cântăririlor: 6.

Numărul total de paturi Numărul mediu de paturi ocupate la data investigaţiei-sondaj Specificaţi dacă se folosesc ambalaje corespunzătoare pentru fiecare tip de deşeuri, conform normelor tehnice.

Răspundeţi cu DA sau NU în dreptul fiecărei situaţii menţionate la lit. Descrieţi cum gestionarea corespunzătoare a paraziților face transportul deşeurilor în interiorul unităţii până la spaţiul de depozitare temporară manual sau cu căruciorul, cu liftul sau pe scări etc. Se folosesc containere mobile cu pereţi rigizi în spaţiul de depozitare temporară?

un leac sigur pentru viermi

Răspundeţi cu DA sau NU Descrieţi spaţiile de depozitare temporară Materialele şi tehnicile de dezinfecţie folosite pentru containerele mobile Modul de eliminare finală a deşeurilor periculoase.

Numărul de cazuri noi de boală diagnosticate la personalul unităţii într-un an: a hepatita A Numărul mediu de angajaţi în anul respectiv se calculează astfel: numărul total de angajaţi lunar timp gestionarea corespunzătoare a paraziților 12 luni împărţit la Numele scris lizibil şi semnătura coordonatorului echipei de investigaţie Datele de identificare a unităţii producătoare de deşeuri periculoase Datele de identificare a agentului economic prestator de servicii de transport, conform contractului Datele de identificare a agentului economic prestator de servicii de eliminare finală, conform contractului Cantitatea gestionarea corespunzătoare a paraziților deşeuri periculoase trimisă, transportată şi eliminată kg Data şi ora predării pentru transport Numele scris lizibil şi semnătura persoanei care a predat deşeurile periculoase pentru transport Numele scris lizibil şi semnătura persoanei care a primit deşeurile periculoase pentru transport Data şi ora predării pentru eliminarea finală Numele scris lizibil şi semnătura persoanei care a predat deşeurile periculoase spre eliminare Numele scris lizibil şi semnătura persoanei care a primit deşeurile periculoase spre eliminare Data şi ora eliminării finale Procedura de eliminare finală utilizată Numele scris lizibil şi semnătura persoanei responsabile din partea agentului economic care efectuează eliminarea deşeurilor periculoase NOTĂ: Exemplarul 1, semnat de producător şi transportator, rămâne la producător.

Exemplarul 2, semnat de producător, transportator şi de agentul economic care asigură eliminarea finală, rămâne la agentul economic.

Exemplarul 3, semnat de producător, transportator şi agentul economic care asigură eliminarea finală, se trimite la producător. Perioada în care s-a efectuat investigaţia-sondaj Tabel centralizator pe secţii, compartimente, laboratoare 1 Se înscriu toate secţiile cu paturi şi toate compartimentele, laboratoarele etc.