HELMINTOLOGÍA - Definiția și sinonimele helmintología în dicționarul Spaniolă

Helmintologie 2020. Helmintologie 2020

Catalog SIBIMOL |

Părțile contractante, în scopul unei helmintologie 2020 îmbunătățiri a diagnosticării și al identificării în timp util a agenților patogeni, care se stabilesc la izbucnirile de boli periculoase helmintologie 2020 animalelor, provocate de virusuri, bacterii, ciuperci, protozoare, organizează centre de referință pentru tulpinile virusurilor, bacteriilor și fagilor celor mai importanți, precum și pentru antigeni, seruri de control și substanțe chimice de laborator denumite în continuare centre de referințăconform anexei.

Activitatea centrelor de referință se va realiza în conformitate cu prezenta convenție. În scopul asigurării exercitării de către centrele de referință a funcțiilor lor, fiecare parte contractantă, la cererea centrului de referință al oricăreia dintre celelalte părți contractante, trimite gratuit, în termen de cel mult 2 luni, în cantitățile necesare cultivării ulterioare, comparării sau standardizării, tulpinile helmintologie 2020 virusuri, bacterii și fagi, antigenii și serurile de helmintologie 2020 care corespund acestora, precum și unele substanțe chimice de laborator utilizate în practica veterinară, care există în țările lor și constituie obiectul activității centrului de referință corespunzător.

helmintologie 2020

Totuși, se exclud tulpinile și substanțele care se obțin cu restricții din țări terțe. În afară de aceasta, părțile contractante informează anual centrele de referință cu privire la materialele și realizările noi obținute de ele. Centrele de referință sînt finanțate de țara în care se organizează și baza helmintologie 2020 a îndeplinirii sarcinilor puse în fața lor aparține țării date. Centrele de referință helmintologie 2020 gratuit serviciile solicitate pentru părțile contractante. Cheltuielile de întreținere a participanților la consfătuirile reprezentanților împuterniciți, conferințele, simpozioanele și consfătuirile științifice, a căror necesitate se ivește în procesul realizării sarcinilor centrelor de referință, le suportă acea țară care trimite specialiștii săi la aceste acțiuni.

Înțelesul "helmintología" în dicționarul Spaniolă

Cheltuielile legate de punerea la dispoziție a încăperilor, precum și a mijloacelor tehnice necesare pentru desfășurarea consfătuirilor reprezentanților împuterniciți, conferințelor, simpozioanelor și consfătuirilor științifice, le suportă țara în care acestea se realizează. Părțile contractante organizează centrele de referință în acele instituții veterinare care corespund cerințelor contemporane, au experiență în domeniul standardizării, păstrării tulpinilor de microbi, preparării și încercării preparatelor veterinare.

Conducerea centrelor helmintologie 2020 referință se realizează de către conducătorii acelor instituții veterinare în care acestea se organizează. Centrele de referință își desfășoară activitatea în virtutea unor planuri anuale, care helmintologie 2020 întocmesc pe anul următor pînă la data de 30 martie al anului curent, pe baza programelor convenite la consfătuirea reprezentanților împuterniciți ai părților contractante.

Centrele de referință îndeplinesc următoarele sarcini de ordin special și de ordin general: 4. Sarcini de ordin general: - colecționarea tulpinilor; - întreținerea tulpinilor; - studierea morfologiei, a proprietăților biochimice, patogene, serologice, imunologice și altor proprietăți care singularizează caracterele lor genetice; - standardizarea metodelor de tipizare și identificare; - documentarea cu privire la tulpini și la proprietățile acestora; - înregistrarea tulpinilor de microbi, a serurilor helmintologie 2020 hormonilor, precum și a substanțelor chimice de laborator, în cataloage și completarea anuală a acestora; - difuzarea la institutele de control ale părților contractante, o singură dată, a cataloagelor și, anual, a completărilor la acestea în limba rusă.

Raportaţi o eroare în text

Sarcini de ordin special: Centrele de referință pentru virusurile febrei aftoase, bolilor porcinelor, bolilor taurinelor, bolilor păsărilor, rabiei, la cererea părților contractante, efectuează identificarea și tipizarea virusurilor, produc și helmintologie 2020 tulpini determinate de virusuri, antigeni de diagnostic și seruri de control, în cantitățile analize oxiuri pentru cultivarea ulterioară, comparare sau standardizare, elaborează vaccinuri antirabice și efectuează aprecierea acestora.

Centrele de referință pentru micoplasme, micobacterii, pasteurele, leptospire, brucele, e. Centrul de referință pentru linii celulare inoculabile execută selecția și livrează linii celulare de ordinul celor inoculabile; centrul de referință pentru coccidii execută tipizarea și păstrează speciile patogene de coccidii, studiază coccidiostaticele noi și determină rezistența coccidiilor helmintologie 2020 coccidiostatice; centrul de referință pentru antibiotice transmite etaloane internaționale biologice de antibiotice și efectuează schimburi de etaloane, standardizează metodele și mijloacele de control al antibioticelor utilizate în medicina veterinară; centrul de referință pentru antihelmintice studiază eficacitatea antihelminticelor veterinare noi produse de părțile contractante.

Tulpinile primite de centrele de referință de la diferite țări, fără drept de transmitere a acestora în alte țări, pot fi trimise numai cu acordul scris al țării care a transmis aceste tulpini. În vederea perfecționării activității lor, centrele helmintologie 2020 referință organizează periodic, în măsura necesității și în conformitate cu planurile de muncă, conferințe, simpozioane și consfătuiri științifice.

Părțile contractante, cu acordul conducătorului instituției care îndeplinește funcția de centru de referință, pot delega specialiștii lor pentru participare la lucrările legate de serviciile solicitate. Centrele de referință, nu mai tîrziu de 2 ani după începerea activității, elaborează referate cu privire la munca desfășurată și experiența acumulată, precum helmintologie 2020 propuneri cu privire la activitatea în continuare. În scopul examinării problemelor generale legate de îndeplinirea prezentei convenții se convoacă periodic consfătuirea reprezentanților împuterniciți ai părților contractante, denumită în continuare consfătuirea împuterniciților.

Fiecare parte contractantă este reprezentată la consfătuirea împuterniciților de un singur reprezentant și dispune de un singur vot deliberativ.

Sarcinile consfătuirii împuterniciților părților contractante sînt: - discutarea și convenirea programului lucrărilor centrelor de referință; - examinarea referatelor cu privire la munca desfășurată și experiența cancer bucal ppt, precum și a propunerilor cu privire la activitatea lor ulterioară: - analizarea oportunității creării unor noi centre de referință și elaborarea propunerilor corespunzătoare; - examinarea problemelor lărgirii și perfecționării în continuare a colaborării, obiect al prezentei convenții, și aderării la prezenta convenție, inclusiv propunerile cu privire la completările și modificările prezentei convenții.

Personalități

Funcțiile președintelui consfătuirii împuterniciților sînt îndeplinite pe rînd de reprezentanții împuterniciți ai părților contractante, în ordinea denumirii țărilor, părților contractante după alfabetul rus.

Consfătuirile împuterniciților se convoacă la fiecare ani. Prima consfătuire va avea loc în anulîn Republica Populară Bulgaria, helmintologie 2020 următoarele în celelalte țări, pe rînd, în ordinea denumirilor țărilor după alfabetul rus, în termenele care se stabilesc de către consfătuirea împuterniciților.

sunt prins într o persoană

Fiecare dintre părțile contractante poate propune convocarea unei consfătuiri extraordinare a împuterniciților părților contractante, în vederea examinării problemelor ridicate de această parte. În termen de 2 luni de la primirea unei astfel de propuneri, organizatorul proximei consfătuiri va lua măsurile necesare pentru convocarea acesteia. Partea contractantă care organizează consfătuirea comunică data convocării acesteia tuturor părților contractante cu nu mai puțin de 6 luni înainte de începerea ei.

helmintologie 2020 papillomavirus et verrues genitales

helmintologie 2020 Centrele de referință trimit materialele necesare părților contractante în termen de 3 luni înainte de începerea consfătuirii. Țara organizatoare a consfătuirii difuzează materialele sintetizate, propunerile și proiectul ordinii de zi, cu 30 de zile înainte de începerea consfătuirii.

Limbile oficiale ale consfătuirii împuterniciților sînt limbile țărilor lor, limba de lucru - limba rusă. Totodată, toate traducerile în limba de lucru se asigură de către părțile contractante corespunzătoare.

 • Definiții pentru helmintologia
 • Cum să tratezi viermii în plămâni
 • Constipație de vierme, cum să o tratezi
 • helmintologie - definiție și paradigmă | dexonline
 • Helmintologie - Helmintologie

Centrele de referință, consfătuirea împuterniciților, țin seama în activitatea lor de recomandările Comisiei permanente a C. Propunerile privind completările și modificările prezentei convenții, crearea de noi centre helmintologie 2020 referință, orientarea activității centrelor de referință, precum și programele lucrărilor centrelor de referință, se helmintologie 2020 de către consfătuirea împuterniciților, cu acordul unanim al reprezentanților împuterniciți ai părților contractante.

Celelalte probleme care se examinează de către consfătuirea împuterniciților se rezolvă cu acordul reprezentanților împuterniciți ai părților contractante interesate. Reprezentanții împuterniciți ai părților contractante au dreptul să-și declare interesul în orice problemă examinată de consfătuirea helmintologie 2020 și să-și înscrie părerea în documentele care se elaborează. Hotărîrile consfătuirii împuterniciților nu sînt obligatorii pentru acele părți care și-au exprimat dezacordul helmintologie 2020 au declarat acest lucru.

Totuși, părțile care nu au aderat, în caz că devin interesate, pot ulterior să adere la principiile hotărîrii.

HELMINTOLOGIE - Definiția din dicționar - Resurse lingvistice

Toate rezultatele tehnico-științifice obținute în helmintologie 2020 de referință în cadrul prezentei convenții se transmit gratuit părților contractante. Rezultatele tehnico-științifice transmise gratuit pot fi utilizate fără restricții de către partea care le-a primit, în limitele teritoriului țării sale. Transmiterea rezultatelor indicate la pct.

Cercetătorii care au realizat invenții și descoperiri ciuperci sotate de drept de autor, conform legislației în vigoare în țara de reședință a centrului de referință.

 1. Laborator parazitologie - Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"
 2. Părţile contractante, în scopul unei considerabile îmbunătăţiri a diagnosticarii şi al identificarii în timp util a agenţilor patogeni, care se stabilesc la izbucnirile de boli periculoase ale animalelor, provocate de virusuri, bacterii, ciuperci, protozoare, organizează centre de referinţa pentru tulpinile helmintologie 2020, bacteriilor şi fagilor celor mai importanti, precum şi pentru antigeni, seruri de control şi substanţe chimice de laborator denumite în continuare centre de referinţaconform anexei.
 3. Pasaj parazitar
 4. Unutarnji paraziti kod pasa
 5. CONVENTIE 14/09/ - Portal Legislativ
 6. Definitie helmintologie - ce inseamna helmintologie - Dex Online
 7. Opinii în acest sens au fost expuse în cadrul unei ședințe organizate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Prezenta convenție urmează să fie supusă aprobării în conformitate cu helmintologie 2020 în vigoare în țările părților contractante și va intra în vigoare începînd cu data la care ultima dintre părțile contractante va depune la depozitarul convenției înștiințarea privind aprobarea acesteia dar nu mai tîrziu de 90 helmintologie 2020 zile. Totuși, convenția capătă aplicabilitate temporară din ziua semnării.

Peștele infestat nu prezintă pericol dacă este prelucrat corespunzător, discuții ANSA | IPN

Prezenta helmintologie 2020 se va preda pentru păstrare Secretariatului C. Fiecare dintre părțile contractante poate propune completarea sau precizarea prezentei convenții. Aceste propuneri se examinează și cu privire la ele se iau hotărîri la consfătuirea împuterniciților părților contractante, cu acordul tuturor părților contractante.

 • Igiena Alimentatiei si Notiuni de Alimentatie rationala Aceasta ramura a stiintei igienice elaboreaza bazele normativelor alimentatiei rationale si sanatoase a populatiei.
 • Apasă pentru a vedea definiția originală «helmintología» în dicționarul Spaniolă dictionary.
 • HELMINTOLOGÍA - Definiția și sinonimele helmintología în dicționarul Spaniolă
 • ANSA: Pestele infestat nu prezinta pericol daca este prelucrat corespunzator - VIDEO
 • Biroul Naţional de Statistică // Formulare statistice
 • Personalități - AGMV

La prezenta convenție, cu acordul tuturor părților contractante, pot adera departamentele competente ale altor țări, ceea ce ele solicită în scris depozitarului convenției.

Condițiile unei astfel de aderări se stabilesc de către consfătuirea împuterniciților părților contractante, prin convenire cu departamentul care a înaintat cererea cu privire la aderare.

Aderarea intră în vigoare după helmintologie 2020 consimțămîntului tuturor părților contractante, fapt despre care depozitarul înștiințează părțile contractante.

Fiecare parte contractantă poate să renunțe la participarea la prezenta convenție, înștiințînd despre aceasta pe depozitarul convenției.

Comunicarea privind renunțarea la participarea la convenție intră în vigoare după un an din ziua prezentării ei depozitarului.

Renunțarea la participarea la convenție nu va afecta obligațiile părților contractante care decurg din helmintologie 2020 încheiate de ele. Prezenta convenție se încheie pe termen nelimitat. Copiile autentificate ale prezentei convenții vor fi difuzate de către depozitar tuturor părților contractante.

Totusi, este inadmisibil ca pestele infestat, indiferent helmintologie 2020 gradul de infestare, sa fie distribuit in institutiile scolare, prescolare dar si alte institutii sociale. Opinii in acest sens au fost expuse in cadrul unei sedinte organizate de Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor. LIVE Publicat Printre aceste este faptul ca produsele se livreaza si se receptioneaza in lipsa actelor de provenienta. Unele produse nu au eticheta corecta, iar pestele congelat are indicii organoleptici modificati cand este dezghetat.