Povestea noastră - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Împotriva căminului

Conținutul

    USV este instituţia publică de învăţământ superior, inovatoare și complexă, care oferă programe de studii universitare împotriva căminului licenţă, masterat, doctorat și post-doctorat și realizează cercetare știinţifică în domeniile Știinţe Economice, Împotriva căminului Tehnice, Inginerie și IT, Știinţe Naturale, Știinţe Umaniste și Sănătate. Prima universitate din România din punctul de vedere al numărului de brevete și invenţii în ultimul deceniu, USV joacă un rol determinant în dezvoltarea și diseminarea cunoștinţelor știinţifice.

    condyloma acuminata libre cancer mamar alimentatie

    De la înfiinţarea sa, în anuluniversitatea noastră constituie o prezenţă puternică într-un oraș de peste Aflându-se de peste o jumătate de secol în slujba învăţământului superior din cetatea Sucevei, USV răspunde provocărilor generatoare de noi proiecte îndrăzneţe cu entuziasm și responsabilitate, asumându-și rolul ca, aici, împotriva căminului bolta ei protectoare și gratifiantă, să fie atinse nenumărate performanţe academice, împotriva căminului fie formate modele umane și repere morale, care de-a lungul vremii, au contribuit neîndoielnic la evoluţia și emanciparea spiritualităţii naţionale.

    Sperăm ca, odată ajunși în USV, împotriva căminului Bucovina, să redescoperiţi valorile unei vieţi autentice bazate pe libertate, cunoaștere, moralitate, toleranţă, responsabilitate și excelenţă.

    împotriva căminului